Un romeno in Italia

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link




Compararea merelor cu perele

ottobre 9th, 2014 1 Comment   Posted in Politica romena

Am postat de curând un articol în care se combăteau cele 5 mituri, după cum urmează:

1. Superioritatea economică a României comuniste.
2. Productivitatea proverbială a industriei comuniste.
3. Superioritatea exporturilor comuniste.
4. Toată lumea avea o locuinţă.
5. Agricultura comunistă era mai performantă.

PREMISĂ
Nu sunt un nostalgic al perioadei comuniste, conştient fiind de baza IDEOLOGICĂ şubredă a vechiului REGIM DICTATORIAL.
Totuşi, experienţa negativă României post-decembriste, nu poate fi minimizată, sau „îndulcită” cu argumente fără susţinere.
Este foarte greu de făcut o comparaţie de orice tip, datorită schimbărilor fundamentale suferite de societatea românească şi de complexitatea noutăţilor parvenite, dar aşa cum în articol sunt date nişte ARGUMENTE, o să mă limitez şi eu la o analiză superficială.

În articolul citat, se dau anumite cifre care ar demonta aceste 5 mituri, dar cu intenţie manipulatoare, sau din ignoranţă, nu se ţine cont de:

1. PRODUS INTERN BRUT
Se dau cifrele Produsului Intern Brut în $, când ar trebui date în LEI.
Dacă în 1989 PIB era 800 miliarde LEI, azi este 631 miliarde RON.
Cum salariul mediu şi puterea de cumpărare sunt practic echivalente, rezultă că avem de-a face cel puţin cu o stagnare, dacă nu chiar descreştere!?
Ceea ce s-a modificat radical, este DISTRIBUŢIA RESURSELOR, care are drept caracteristică principală ACUMULAREA ÎN PUŢINE MÂINI, de multe ori ALOGENE, A RESURSELOR NAŢIONALE, bineînţeles în defavoarea majorităţii populaţiei.
Astfel, mare parte din PIB se datorează unor investitori străini, care oricând îşi pot lua valizele şi ne pot lăsa cu ochii în soare. De asemenea, PROFITUL  activităţilor economice se îndreaptă în bună parte în afara României, fenomen inexistent decât în mică parte (AJUTOR FRĂŢESC), înainte de 1989.

2.PRODUCTIVITATE INDUSTRIALĂ
Din cifrele din articol, dezultă că productivitatea în industrie era de 100.000 lei/om.an, iar azi e 77.000 ron/om.an.
Ca să nu mai menţionăm procentele ponderii industriei , care era de 46%, iar azi este 30%!?!?
Repet că este greu de cuantificat, dar semnalele sunt destul de serioase.
Ceea ce a crescut în mod substanţial este sectorul COMERŢ şi SERVICII, de la 34% la 56,5%. adică sectorul INTERMEDIARILOR între producător şi consumator. Aceasta conduce la un welfare superior, dar fără a se contribui la îmbogăţirea materială a societăţii, ci doar la ridicarea costurilor de consum.

3. SUPERIORITATEA EXPORTURILOR
Exporturile au crescut de la 157 miliarde lei în 89, la 217 miliarde ron azi.
Importurile au crescut mult mai rapid, dublându-se de la 127 miliarde lei, la actualele 247 miliarde ron.
Păcat că aceste exporturi sunt majorate prin defrişarea pădurilor, otrăvirea ambientului, secătuirea de resurse, etc. şi aducătoare de profituri care ies din ţară în mare parte!? Importurile sunt determinate inclusiv de scăderea ponderii agriculturii la formarea PIB, de la 14.5% la 5,6% şi a industriei de la 46% la 30%!?!?

4. TOATĂ LUMEA AVEA O CASĂ
O chirie la stat era între 100 şi 200 de lei, iar un apartament costa circa 120.000 lei putându-se achita în rate de mărimea unei chirii şi fără interesele imense ale băncilor private, pe când azi o chirie este în medie de 4 ori mai mare, ca şi costul unei locuinţe proprietate privată!!!

5. AGRICULTURA COMUNISTĂ ERA MAI PERFORMANTĂ
Producţiile la ha au crescut în toată lumea pe baza OGM şi a CHIMIZĂRII intensive.
Cert este că ponderea agriculturii a scăzut de la 14,5% la 5,6%, s-a distrus sistemul de irigaţii, s-au furat „cu acte în regulă” averile cooperativelor agricole, s-a trecut la culturi intensive fără grijă pentru viitorul cernoziomului, ci mai degrabă pentru satisfacerea cerinţelor crescute de combustibili, etc.

6. (introdus de mine) BUGETUL STATAL
Acesta a scăzut de la 43,6% din PIB la 31,7%, cu abandonarea sistemului de Educaţie, Sănătate, Apărare Naţională, Gestionarea tuturor RESURSELOR, etc.

7. (introdus de mine) DISPERSIA RESURSELOR MATERIALE ŞI UMANE
Toate resursele naturale ale României au fost puse în slujba intereselor oligarhiei naţionale şi internaţiuonale.
Resursele UMANE au fost secătuite cu circa 4 milioane de români forţaţi să aleagă calea emigraţiei. Numai cadrele specializate emigrate au costat România sute de miliarde de lei investiţi în pregătirea şcolară şi profesională!!!

Acestea sunt numai o parte din argumentele care demonstrează că nu era bine nici înainte, dar acum este un DEZASTRU TOTAL!
MIŞCAREA DACIA are nişte PRINCIPII care ţin cont atât de experienţele negative din vremea regimului dictatorial comunist, cât şi de  realitatea catastrofală de azi.
A venit vremea să trecem la proiectarea şi implementarea unei LUMI NOI, dacă nu vrem să dispărem ca popor, dar şi ca specie!

MARŞUL OAMENILOR PENTRU ACŢIUNE CLIMATICĂ

settembre 20th, 2014 No Comments   Posted in Politica romena

O fi America cum o fi, dar la Moscova nu am văzut aşa ceva!?
MIŞCAREA DACIA vă invită să participaţi la MARŞUL OAMENILOR PENTRU ACŢIUNE CLIMATICĂ!
MIŞCAREA DACIA ţine cont de SCHIMBĂRILE CLIMATICE în proiectarea unei NOI LUMI… citiţi PRINCIPIILE noastre şi veţi pricepe că o facem de 5 ani!?!?… să nu cumva să pricepeţi periculozitatea situaţiei, când apele vă vor distruge bunurile şi viaţa!?

SPEDIRE WEB

Tu accepţi SISTEMUL?

settembre 16th, 2014 No Comments   Posted in Politica romena

MIŞCAREA DACIA nu-l acceptă!

SPEDIRE WEB

MUNCĂ MAI PUŢINĂ ŞI PENTRU TOŢI!

settembre 15th, 2014 No Comments   Posted in Politica romena

Pentru cei care urmăresc activitatea MIŞCĂRII DACIA, nu e un secret că acesta este un PRINCIPIU al acesteia!?
Mulţi au râs de noi când au citit în PRINCIPIILE NOASTRE despre „MUNCĂ MAI PUŢINĂ, ŞI PENTRU TOŢI”!?!?… iată că GOOGLE lansează un program „A MUNCI MAI PUŢIN, PENTRU A TRĂI MAI BINE”, conceput de Larry Page şi Sergey Brin!?
E un motiv de satisfacţie pentru MIŞCAREA DACIA, de a fi prevăzut aşa ceva, cu 5 ani în urmă!!! Acest concept se integrează alături de alte „utopii”, în CAPITALUL POLITIC al MIŞCĂRII DACIA, deoarece demonstrează că PREVEDEM BINE!!!
„Râdeţi voi, dar cine râde la urmă, râde mai bine!”
Articolul este în italiană, dar există şi un filmuleţ acolo în engleză, unde veţi avea prilejul să descoperiţi IDEI ALE MIŞCĂRII DACIA, promovate de… GOOGLE!?

Google: lavorare meno per vivere meglio
Marco Grigis, 8 luglio 2014, 12:15

Larry Page e Sergey Brin ipotizzano una rivoluzione del lavoro dove, pur garantendo la sicurezza economica, alle persone siano garantiti più spazi di vita.
Nel futuro di Google non vi sono soltanto occhiali per la realtà aumentata, dispositivi wearable e sistemi operativi mobile all’avanguardia. Nel futuro di Google vi è soprattutto una rivoluzione: quella sugli orari di lavoro. È l’idea, al momento forse utopica, dei fondatori Larry Page e Sergey Brin: togliere tempo all’occupazione per riconsegnarlo alla vita, senza però intaccare stipendi e capacità di spesa.
È quanto è emerso la scorsa settimana, e passato un po’ in sordina tra le innovazioni sull’automobile senza conducente e l’intelligenza artificiale, nella lunga chiacchierata tra i due fondatori e Vinod Khosla, il fondatore di Khosla Ventures. L’uomo ha bisogno di recuperare i suoi spazi, di provvedere alle sue vere aspirazioni, in una modernità dove ormai il lavoro si appropria di tutte le risorse non lasciando più tempo al resto. Una visione tutt’altro che nuova all’interno del panorama politico mondiale, ma con una sostanziale e imprescindibile differenza: questa idea, oggi embrionale, non passa per le istanze della decrescita.
Non si può dire che il tema degli orari di lavoro non rimbalzi ciclicamente agli onori della cronaca politica, tra interventi di riduzione per garantire un’occupazione estesa a più persone o progetti di contenzione della crisi economica. In tutti questi casi, però, alla riduzione degli orari corrisponde anche una diminuzione sostanziale degli stipendi: il lavoratore si trova, di conseguenza, ad avere più tempo per sé a discapito della sicurezza economica. La visione di Page e Brin è invece un’altra: lavorare meno pur cercando di garantire una certa stabilità.
«Se si pensa davvero alle cose di cui si ha bisogno per essere felici, gli antropologi hanno identificato casa, sicurezza e opportunità per i figli. Non è difficile per noi provvedere a queste cose. L’ammontare di risorse di cui abbiamo bisogno per garantire questi elementi, l’ammontare di lavoro che realmente serve, è abbastanza ridotto. Quindi l’idea che tutti debbano lavorare freneticamente per provvedere ai bisogni delle persone è semplicemente non vera.»
Una visione forse utopica, così come già accennato, un’idea affascinante per riportare l’uomo al centro della propria vita, oggi completamente assorbita dalla produzione. Pur riconoscendo come la professione sia importante per definire l’individuo, poiché l’uomo “ha bisogno di far qualcosa” per sentirsi realizzato, non è lecito che i ritmi occupazionali assorbano l’intera esistenza. Spiega Page:
«Se chiedessi ai dipendenti “vorreste una settimana di vacanze extra?”, il 100% delle persone alzerebbe la mano. “Due settimane di vacanza oppure una settimana lavorativa da quattro giorni?”, tutti alzerebbero la mano. La maggior parte delle persone ama lavorare, ma ama anche avere più tempo per la famiglia o per inseguire i propri interessi. Una modalità per rispondere al problema sarebbe trovare un modo coordinato per ridurre la settimana lavorativa. Se si aggiunge una piccola riduzione dell’occupazione, ci si può gestire e le persone potrebbero continuare a mantenere il loro lavoro.»
Certo, il “piano Google per l’occupazione” ha anche aspetti oscuri e controversi, poiché non spiega come la sicurezza economica per i dipendenti possa essere garantita, né motiva quali siano i limiti intrinsechi per la persona, poiché è evidente come una riduzione dei turni di lavoro – volente o nolente – abbia pur sempre specifiche conseguenze sul denaro. Va comunque considerato come si tratti al momento di un’idea, un embrione, e ci vorranno anni – forse decenni – affinché Big G possa davvero tradurla in una pratica reale. Ci riuscirà? E, soprattutto, il colosso statunitense sarà in grado di imporre un nuovo paradigma per tutta l’industria, spianando la strada per un futuro meno “workaholic”, come direbbero gli anglofoni, e più cucito sulle esigenze delle persone?

sursa: http://www.webnews.it/2014/07/08/google-riduzione-lavoro/

Un lingvist din Maramureş aruncă în aer tot ce ai învăţat la istorie!

settembre 15th, 2014 No Comments   Posted in Attualità

Iată că LATINOPAŢII vor avea de combătut un LINGVIST CU PATALAMA, care susţine ceea ce Densuşianu spunea cu 150 de ani mai devreme, apropos de legătura limbii române cu LIMBA ETRUSCILOR.
Eu însumi am descris lucrările etruscologului MEL COPELAND cu aceeaşi concluzie, în diverse materiale, inclusiv în OIERITUL- DOVADA PRIMORDIALITĂŢII ŞI CONTINUITĂŢII NOASTRE ( https://www.academia.edu/5163054/OIERITUL_Principala_dovada_a_PRIMORDIALITATII_si_CONTINUITATII_noastre )

Un cercetător din Maramureş spune că poate dovedi faptul că limba română veche este de fapt la originea tuturor limbilor europene. George Cadar are 57 de ani şi este licenţiat în istorie antică, membru al Asociaţiei Române de Studii Semiotice şi al Societăţii Internaţionale de Ştiinţe Semiotice şi este autorul a mai multe cărţi de semiotică şi studii de specialitate. Cercetătorul este convins că limba română este urmaşa unei aşa-numite „limbi bătrâne”.

Afirmaţiile băimăreanului contrazic flagrant tot ceea ce ai învăţat la şcoală din cărţile de istorie, dar băimăreanul susţine că are documente care pot proba tot ce spune. Acesta a publicat, de curând, studiul „Origini. Sfânta limbă bătrână a zimbri-geţilor”, iar în prezent lucrează la o altă carte, „Vlahii. Alahva” care conţine 12 dicţionare în care sunt traduse în „limba bătrână” cuvinte din tot atâtea alte limbi europene, pentru a demonstra că acestea îşi au originea în ea.

Acesta va participa în perioada 16-20 septembrie la Sofia la cel de-al XII-lea Congres al Societăţii Internaţionale de Studii Semiotice, alături de specialişti din 130 de ţări. Acolo va încerca să-şi demonstreze teoriile.

„La Sofia voi încerca să fac o aplicaţie practică să demonstrez invitaţilor o primă decriptare a unui înscris în etruscă, lucru care nu s-a mai întâmplat, tocmai pentru a dovedi că dacă se cunoaşte pronunţia limbii noastre bătrâne se poate realiza descifrarea unui asemenea text etrusc”, spune George Cadar.

„Ce-o să supun eu acolo atenţiei, decriptarea «Stelei funerare din Lemnos» care nu a mai fost niciodată făcută şi care a fost descoperită pe teritoriul grecesc şi decriptarea textului în tracă de pe inelul de la Ezerovo, decoperit în 1912”, mai spune Cadar.

Lingvistul susţine că este o încercare provocatoare pentru el. În opinia lui, până acum nu s-a încercat o descifrare a limbii etrusce tocmai pentru că nu se cunoştea pronunţia la momentul scrierii pe artefact. George Cadar are în spate aproape 40 de ani de studii, dar spune că se bazează foarte mult şi pe cercetările făcute de Nicolae Densuşianu.

Mai multe despre „traducerea” care va fi o premieră mondială nu vrea să dezvăluie, dar spune că va reveni cu explicaţii amănunţite după ce se va întoarce de la Sofia.

sursa:Vocea Transilvaniei

Related Posts with Thumbnails

SPEDIRE WEB


QR Code Business Card