Un romeno in Italia

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
Tu accepţi SISTEMUL?

settembre 16th, 2014 No Comments   Posted in Politica romena

MIŞCAREA DACIA nu-l acceptă!

SPEDIRE WEB

MUNCĂ MAI PUŢINĂ ŞI PENTRU TOŢI!

settembre 15th, 2014 No Comments   Posted in Politica romena

Pentru cei care urmăresc activitatea MIŞCĂRII DACIA, nu e un secret că acesta este un PRINCIPIU al acesteia!?
Mulţi au râs de noi când au citit în PRINCIPIILE NOASTRE despre „MUNCĂ MAI PUŢINĂ, ŞI PENTRU TOŢI”!?!?… iată că GOOGLE lansează un program „A MUNCI MAI PUŢIN, PENTRU A TRĂI MAI BINE”, conceput de Larry Page şi Sergey Brin!?
E un motiv de satisfacţie pentru MIŞCAREA DACIA, de a fi prevăzut aşa ceva, cu 5 ani în urmă!!! Acest concept se integrează alături de alte „utopii”, în CAPITALUL POLITIC al MIŞCĂRII DACIA, deoarece demonstrează că PREVEDEM BINE!!!
„Râdeţi voi, dar cine râde la urmă, râde mai bine!”
Articolul este în italiană, dar există şi un filmuleţ acolo în engleză, unde veţi avea prilejul să descoperiţi IDEI ALE MIŞCĂRII DACIA, promovate de… GOOGLE!?

Google: lavorare meno per vivere meglio
Marco Grigis, 8 luglio 2014, 12:15

Larry Page e Sergey Brin ipotizzano una rivoluzione del lavoro dove, pur garantendo la sicurezza economica, alle persone siano garantiti più spazi di vita.
Nel futuro di Google non vi sono soltanto occhiali per la realtà aumentata, dispositivi wearable e sistemi operativi mobile all’avanguardia. Nel futuro di Google vi è soprattutto una rivoluzione: quella sugli orari di lavoro. È l’idea, al momento forse utopica, dei fondatori Larry Page e Sergey Brin: togliere tempo all’occupazione per riconsegnarlo alla vita, senza però intaccare stipendi e capacità di spesa.
È quanto è emerso la scorsa settimana, e passato un po’ in sordina tra le innovazioni sull’automobile senza conducente e l’intelligenza artificiale, nella lunga chiacchierata tra i due fondatori e Vinod Khosla, il fondatore di Khosla Ventures. L’uomo ha bisogno di recuperare i suoi spazi, di provvedere alle sue vere aspirazioni, in una modernità dove ormai il lavoro si appropria di tutte le risorse non lasciando più tempo al resto. Una visione tutt’altro che nuova all’interno del panorama politico mondiale, ma con una sostanziale e imprescindibile differenza: questa idea, oggi embrionale, non passa per le istanze della decrescita.
Non si può dire che il tema degli orari di lavoro non rimbalzi ciclicamente agli onori della cronaca politica, tra interventi di riduzione per garantire un’occupazione estesa a più persone o progetti di contenzione della crisi economica. In tutti questi casi, però, alla riduzione degli orari corrisponde anche una diminuzione sostanziale degli stipendi: il lavoratore si trova, di conseguenza, ad avere più tempo per sé a discapito della sicurezza economica. La visione di Page e Brin è invece un’altra: lavorare meno pur cercando di garantire una certa stabilità.
«Se si pensa davvero alle cose di cui si ha bisogno per essere felici, gli antropologi hanno identificato casa, sicurezza e opportunità per i figli. Non è difficile per noi provvedere a queste cose. L’ammontare di risorse di cui abbiamo bisogno per garantire questi elementi, l’ammontare di lavoro che realmente serve, è abbastanza ridotto. Quindi l’idea che tutti debbano lavorare freneticamente per provvedere ai bisogni delle persone è semplicemente non vera.»
Una visione forse utopica, così come già accennato, un’idea affascinante per riportare l’uomo al centro della propria vita, oggi completamente assorbita dalla produzione. Pur riconoscendo come la professione sia importante per definire l’individuo, poiché l’uomo “ha bisogno di far qualcosa” per sentirsi realizzato, non è lecito che i ritmi occupazionali assorbano l’intera esistenza. Spiega Page:
«Se chiedessi ai dipendenti “vorreste una settimana di vacanze extra?”, il 100% delle persone alzerebbe la mano. “Due settimane di vacanza oppure una settimana lavorativa da quattro giorni?”, tutti alzerebbero la mano. La maggior parte delle persone ama lavorare, ma ama anche avere più tempo per la famiglia o per inseguire i propri interessi. Una modalità per rispondere al problema sarebbe trovare un modo coordinato per ridurre la settimana lavorativa. Se si aggiunge una piccola riduzione dell’occupazione, ci si può gestire e le persone potrebbero continuare a mantenere il loro lavoro.»
Certo, il “piano Google per l’occupazione” ha anche aspetti oscuri e controversi, poiché non spiega come la sicurezza economica per i dipendenti possa essere garantita, né motiva quali siano i limiti intrinsechi per la persona, poiché è evidente come una riduzione dei turni di lavoro – volente o nolente – abbia pur sempre specifiche conseguenze sul denaro. Va comunque considerato come si tratti al momento di un’idea, un embrione, e ci vorranno anni – forse decenni – affinché Big G possa davvero tradurla in una pratica reale. Ci riuscirà? E, soprattutto, il colosso statunitense sarà in grado di imporre un nuovo paradigma per tutta l’industria, spianando la strada per un futuro meno “workaholic”, come direbbero gli anglofoni, e più cucito sulle esigenze delle persone?

sursa: http://www.webnews.it/2014/07/08/google-riduzione-lavoro/

Un lingvist din Maramureş aruncă în aer tot ce ai învăţat la istorie!

settembre 15th, 2014 No Comments   Posted in Attualità

Iată că LATINOPAŢII vor avea de combătut un LINGVIST CU PATALAMA, care susţine ceea ce Densuşianu spunea cu 150 de ani mai devreme, apropos de legătura limbii române cu LIMBA ETRUSCILOR.
Eu însumi am descris lucrările etruscologului MEL COPELAND cu aceeaşi concluzie, în diverse materiale, inclusiv în OIERITUL- DOVADA PRIMORDIALITĂŢII ŞI CONTINUITĂŢII NOASTRE ( https://www.academia.edu/5163054/OIERITUL_Principala_dovada_a_PRIMORDIALITATII_si_CONTINUITATII_noastre )

Un cercetător din Maramureş spune că poate dovedi faptul că limba română veche este de fapt la originea tuturor limbilor europene. George Cadar are 57 de ani şi este licenţiat în istorie antică, membru al Asociaţiei Române de Studii Semiotice şi al Societăţii Internaţionale de Ştiinţe Semiotice şi este autorul a mai multe cărţi de semiotică şi studii de specialitate. Cercetătorul este convins că limba română este urmaşa unei aşa-numite „limbi bătrâne”.

Afirmaţiile băimăreanului contrazic flagrant tot ceea ce ai învăţat la şcoală din cărţile de istorie, dar băimăreanul susţine că are documente care pot proba tot ce spune. Acesta a publicat, de curând, studiul „Origini. Sfânta limbă bătrână a zimbri-geţilor”, iar în prezent lucrează la o altă carte, „Vlahii. Alahva” care conţine 12 dicţionare în care sunt traduse în „limba bătrână” cuvinte din tot atâtea alte limbi europene, pentru a demonstra că acestea îşi au originea în ea.

Acesta va participa în perioada 16-20 septembrie la Sofia la cel de-al XII-lea Congres al Societăţii Internaţionale de Studii Semiotice, alături de specialişti din 130 de ţări. Acolo va încerca să-şi demonstreze teoriile.

„La Sofia voi încerca să fac o aplicaţie practică să demonstrez invitaţilor o primă decriptare a unui înscris în etruscă, lucru care nu s-a mai întâmplat, tocmai pentru a dovedi că dacă se cunoaşte pronunţia limbii noastre bătrâne se poate realiza descifrarea unui asemenea text etrusc”, spune George Cadar.

„Ce-o să supun eu acolo atenţiei, decriptarea «Stelei funerare din Lemnos» care nu a mai fost niciodată făcută şi care a fost descoperită pe teritoriul grecesc şi decriptarea textului în tracă de pe inelul de la Ezerovo, decoperit în 1912”, mai spune Cadar.

Lingvistul susţine că este o încercare provocatoare pentru el. În opinia lui, până acum nu s-a încercat o descifrare a limbii etrusce tocmai pentru că nu se cunoştea pronunţia la momentul scrierii pe artefact. George Cadar are în spate aproape 40 de ani de studii, dar spune că se bazează foarte mult şi pe cercetările făcute de Nicolae Densuşianu.

Mai multe despre „traducerea” care va fi o premieră mondială nu vrea să dezvăluie, dar spune că va reveni cu explicaţii amănunţite după ce se va întoarce de la Sofia.

sursa:Vocea Transilvaniei

SPEDIRE WEB

Despre MONARHIE – Document al MIŞCĂRII DACIA (2)

agosto 31st, 2014 No Comments   Posted in Politica romena

Revin asupra chestiunii, în urma citirii MANIFESTULUI REGAL ( http://adf.ly/6758280/romaniaregala-manifest ), elaborat de Vlad Badea şi Filip Lucian Iorga, pentru a „demonta” eşafodajul argumentelor INSTITUŢIONALE şi ISTORICE prezentate.

O să răspund punct cu punct:

ARGUMENTE INSTITUŢIONALE

1. Independenţa şi neutralitatea politică

Experienţa ne arată că nici un preşedinte al României nu a fost în stare să păstreze o relaţie echidistantă şi independentă faţă de partidele parlamentare, constituindu-se astfel în sursă de instabilitate. Preşedinţii României nu au fost ai tuturor românilor, ci mai degrabă reprezentanţi ai unor partide – fie ele de stânga sau de dreapta. Instituţia monarhiei este, dimpotrivă, caracterizată de independenţă şi neutralitate politică.

RĂSPUNS:
1. Prin reintroducerea MONARHIEI EREDITARE, s-ar instituţionaliza de fapt CAMARILA REGALĂ, care tot un partid a fost şi va fi, aşa cum o demonstrează trecutul!!!
Ca probă, DICTATURA REGALĂ a fost şi poate să mai fie instaurată, în barba DEMOCRAŢIEI invocate de autori!

2. Distincţia între competenţele de reprezentare şi guvernare

De-a lungul timpului, preşedinţii au intervenit adeseori în afacerile guvernamentale, fără a avea o bază constituţională pentru astfel de demersuri – care au condus, inevitabil, la conflicte între preşedinţi (cu funcţie reprezentativă) şi prim-miniştri (cu rol de guvernare) şi la alimentarea neîncrederii populaţiei în instituţiile statului. Monarhia constituţională ar elimina aceste probleme, întrucât monarhul are atribuţii de reprezentare, nefiind un “concurent” al premierului (cu atribuţii de guvernare)

RĂSPUNS:
2. Numai cine nu cunoaşte Istoria monarhiei româneşti, poate face astfel de afirmaţii!?
Actul TRĂDĂRII de la 23 August, este principala, dar nu singura probă!

3. Dimensiunea diplomatică a regalităţii

Dincolo de înrudirea cu alte case regale europene – ce constituie în sine o punte de legătură cu alte state – , Casa Regală a României a întreprins numeroase acţiuni de susţinere a intereselor României pe lângă politicieni, oameni de afaceri sau ONG-uri din străinătate, inclusiv în problema aderării României la UE şi NATO sau la spaţiul Schengen.

RĂSPUNS:
3. Invocarea înrudirii cu alte case regale, demonstrează în primul rând SUSŢINEREA GLOBALIZĂRII de către monarhişti, cu a sa menire de INSTAURARE A UNEI GUVERNĂRI MONDIALE.
Pe de altă parte, aceste rubedenii nu au mişcat un deget la DICTATUL DE LA VIENA, la PACTUL RIBBENTROP-MOLOTOV, la 23 August şi la ABDICARE, ba dimpotrivă!? Clasa politică a vremii şi regalitatea au preferat o Românie Mică, pierderii PRIVILEGIILOR. România trebuia să lupte pentru integritatea teritorială, atât în 1939, cât şi în 1940 şi 1944!
Un alt „sprijin” pentru România, a fost şi semnarea DECLARAŢIEI DE LA BUDAPESTA de către Mihai!?!?… halal sprijin!!!
Îl altă ordine de idei, nu ne interesează câtuşi de puţin relaţiile de rudenie cu persoane care au instaurat IMPERII COLONIALE. De fapt, instituţia monarhiei este în criză în toate ţările unde mai persistă, numeroase scandaluri afectându-le pe toate!

4. Efectul pozitiv asupra coeziunii sociale

În regimurile monarhice europene, regele este adesea considerat drept „părintele naţiunii”, îndeplinind un rol care transcende caracterul funcţionalist pe care îl au preşedinţii aleşi, fiind un model inspiraţional care uneşte societatea.

RĂSPUNS:
4. Luaţi-o mai uşor cu „părinţii naţiunii”, cu alte rădăcini decât româneşti!
Societatea NU va fi unită în jurul monarhismului, deoarece o bună parte din populaţie a evoluat şi nu mai crede în mistificări, „sânge albastru” şi „unşii lui Dumnezeu”! Până şi englezii au început să se trezească!?

5. Continuitatea

Prin revenirea la monarhie s-ar depăşi eterna problemă a lipsei unui proiect de dezvoltare durabilă la nivel naţional – proiect care în teorie există pe agenda fiecărui preşedinte în parte, dar care, evident, se schimbă cu fiecare preşedinte ales, prelungindu-se astfel o stare de fapt defavorabilă dezvoltării pe termen lung a României. Monarhul constituţional – element constant pe scena politică, ar favoriza un proiect de ţară pe termen lung.

RĂSPUNS:
5. Parcă se vorbea de neutralitatea instituţiei monarhice faţă de partide!?!?
DEZVOLTAREA DURABILĂ este o chestiune de IDEOLOGIE, TACTICĂ ŞI STRATEGIE POLITICĂ, deci apanajul PARTIDELOR, ci nu ale regelui. Dacă are ROL REPREZENTATIV cum se invocă, nu poate avea ROL DE DECIZIE POLITICĂ!!!
PROIECTUL DE ŢARĂ PE TERMEN LUNG îl fac OAMENII COMPETENŢI, nefiind suficient să ai „sânge albastru”!?!?

6. Profesionalizarea funcţiei de şef de stat

Din acest punct de vedere, modelul prezidenţial prezintă dezavantaje faţă de cel monarhic: în vreme ce la funcţia de preşedinte poate accede oricine, indiferent de pregătire, regele este educat toată viaţa pentru rolul ce-l va juca în viaţa statului.

RĂSPUNS:
6. Monarhiştii promovează astfel CULTUL PERSONALITĂŢII!?!?
Adicătelea, acesta nu era bun pentru Ceauşescu, dar e bun pentru Mihai???
Nu este deloc adevărat că azi poate deveni oricine PREŞEDINTE!… numai cei desemnaţi de SISTEM o pot face. Eu personal mă întreb ce „meserie” e aceea de monarh!? Un medic, inginer, agricultor, etc. poate fi preşedinte, dar nu pentru vecie şi asta e un bine, nicidecum un „defect”, deoarece se ştie că PUTEREA se întăreşte în timp. În vreme ce pe plan mondial se limitează temporal mandatele de deputat, noi trebuie să lăsăm veşniciei şi eredităţii pe acela de ŞEF DE STAT???

7. Costuri

În ciuda unor idei preconcepute, monarhia nu reprezintă o povară financiară; în România, costurile s-ar putea menţine la nivelul celor implicate de instituţia prezidenţială.
Iată un clasament al câtorva monarhii europene, după costul per capita:

Statul / Costul (euro, 2010) / Populaţia / Cost per capita (euro)
Luxemburg / 8.9 mil. / 502,202 (2010) / 17.7
Norvegia / 27.9 mil. / 4,955,200 (2011) / 5.6
Olanda / 39.4 mil. / 16,665,200 (2011) / 2.3
Belgia / 13.7 mil. / 11,007,020 (2011) / 1.2
Marea Britanie / 48.6 mil. / 60,003,000 (2009) / 0.8

RĂSPUNS:
7. Dacă regele urmează să aibă exclusiv ROL REPREZENTATIV, nu va avea nevoie de CAMARILĂ, deci costurile ar trebui să fie mult inferioare!?… asta ca să nu amintim retrocedările masive de care a beneficiat regele, alături de alte „lipitori”!?
MIŞCAREA DACIA are în PROGRAM o GRILĂ DE SALARIZARE şi TAXAREA PROGRESIVĂ pentru toţi cetăţenii ţării (1:6 să zicem), deci cheltuiala pentru preşedinte / rege s-ar reduce la 0,1 euro-cent/cetăţean.an.
DISCREPANŢA tot mai evidentă între pătura bogată şi restul populaţiei, este şi pe agenda de lucru europeană, deci nu este o invenţie a MIŞCĂRII DACIA!

ARGUMENTE ISTORICE

1. Monarhia este forma de guvernământ tradiţională în spaţiul românesc;

În ciuda unor opinii ce tind să se generalizeze, monarhia nu este nicidecum “arhaică”, nici republica nu este o formă nouă de guvernământ; ambele îşi au rădăcinile în Antichitate, iar monarhia constituţională este ” cea mai tânără şi cea mai suplă formă de guvernare a unui stat”. Pe teritoriul românesc statul a fost de la început monarhic – model tradiţional, deci, pentru societatea noastră. Republica ne-a fost impusă din afară, fiind adusă cu forţa, de către un regim cu totul străin de neamul românesc, iar bilanţul ei până în momentul de faţă este dezastruos, demonstrându-şi, cu prisosinţă, eşecul.

RĂSPUNS:
1. Din link-ul următor, rezultă că MONARHIA persistă în câteva ţări ale Pământului, mai ales dacă eliminăm sudul Africii, Australia şi Canada, unde numai despre monarhie nu poate fi vorba în practică!? http://ro.wikipedia.org/wiki/Monarhie_constituțională#mediaviewer/Fișier:World_Monarchies.svg
Este FALS că MONARHIA EREDITARĂ (ultimul cuvânt este evitat cu grijă!?) este un model tradiţional românesc!!!
Organizaţiile prestatale şi statale ale strămoşilor noştri au fost conduse de domni/voievozi, care nu-şi transmiteau ereditar conducerea statului. Numirea lor se făcea de către SFATUL ŢĂRII, de cele mai multe ori sub presiunea diverselor imperii, care au subjugat de-a lungul ultimilor 2 milenii spaţiul carpato-dunăreano-pontic.
DOMNUL primului stat cu numele de România, a fost ALEXANDRU IOAN CUZA.
Nu REPUBLICA ne-a fost „adusă de afară”, ci tocmai MONARHIA EREDITARĂ a Hohenzollernilor!!!
Pe de altă parte, atât REPUBLICA, cât şi MONARHIA, au responsabilităţi egale în DEZASTRUL ROMÂNIEI, deoarece e o minciună sfruntată că „înainte era mai bine”! SISTEMUL era şi este acelaşi: PRIVILEGII celor bogaţi, în dauna celor mulţi!!!… în plus, MONARHIA introduce PRIVILEGIUL EREDITAR, ceea ce este inadmisibil!

2. Opţiunea pentru o dinastie străină
– aducătoare de stabilitate, rigoare şi prestigiu internaţional – s-a impus în condiţiile specifice ale sec. XIX, de rivalitate între facţiunile adverse, care crea o stare de permanentă instabilitate. Ulterior, această alegere avea să se dovedească din plin benefică pentru dezvoltarea ţării, prin faptele şi actele regilor ce au vegheat cu înţelepciune interesele acesteia.

RĂSPUNS:
2. Opţiunea pentru DINASTIE STRĂINĂ, este pentru majoritatea românilor ofensatoare, deoarece lezează DREPTUL LA AUTODETERMINARE şi cultivă un AUTOLEZIONISM NAŢIONAL!
Pe scurt, se cheamă VÂNZARE DE ŢARĂ STRĂINILOR!

3. Întoarcerea armelor contra Germaniei naziste în timpul Regelui Mihai I a scurtat războiul cu câteva luni, salvând zeci de mii de vieţi. Ulterior, Regele Mihai a luptat pe toate planurile pentru menţinerea regimului democratic şi împotriva politicii de sovietizare impuse a Armata Roşie. Abdicarea sa forţată este lovită de nulitate, pentru că:
– s-a făcut sub presiune şi şantaj – peste o mie de studenţi anticomunişti se aflau în arest, sub ameninţarea execuţiei, dacă regele nu ar fi semnat abdicarea
– validarea ei s-a făcut în mod nedemocratic în Parlament, unde nu se întrunise cvorul necesar
– republica ce a urmat nu a fost validată de un referendum naţional.

RĂSPUNS:

3. FALS!!!
Arestarea lui Antonescu şi Încetarea Necondiţionată a ostilităţilor, cu 3 săptămâni înainte de semnarea armistiţiului pe 12 Septembrie 1944, a fost o LOVITURĂ DE STAT, care a permis ruşilor dezarmarea armatei române, deşi ostilităţile încetaseră, precum şi deportarea a 130.000 de soldaţi şi ofiţeri români în Siberia.
Această LOVITURĂ DE STAT a fost organizată de TOATE PARTIDELE şi de Mihai, uşurând ajungerea trupelor ruseşti la Berlin cu câteva luni mai devreme, influenţând astfel geopolitica în întreaga Europă Centrală, intrată în zona de influenţă rusă pentru 55 de ani, cu consecinţele vizibile tuturor, mai puţin monarhiştilor!?
DECEBAL şi-a dat viaţa pentru a nu cădea viu în mâinile cotropitorului, deci orice justificare a abdicării este de prisos!
Ruşii nu aveau nevoie de studenţi pentru a-l înlătura pe Mihai, după cum deciziile Parlamentului, sau un Referendum ar fi avut rezultate previzibile într-o ţară sub ocupaţie!
România a avut peste 300.000 de morţi după TRĂDARE, deci este falsă afirmaţia potrivit căreia „s-au salvat vieţi omeneşti”!… asta ca să nu mai vorbim de victimele comunismului instaurat în urma MARII TRĂDĂRI, care au fost MILIOANE!?

CONCLUZIE:

DEGRINGOLADA actualelor partide a creat SPAŢIU DE AFIRMARE MONARHISMULUI, care încearcă azi să perpetueze SISTEMUL… „ALTĂ MĂRIE CU ACEEAŞI PĂLĂRIE!!!”
În acest sens, monarhiştii pun la punct o adevărată DIVERSIUNE, care va fi fără îndoială condamnată de Istorie.
SISTEMUL care este vechi de milenii, este pe cale de a fi demolat şi mulţi vor rămâne sub „dărâmături”, deoarece „fiecare pasăre, pre limba ei piere!

Despre MONARHIE – Document al MIŞCĂRII DACIA (1)

agosto 31st, 2014 No Comments   Posted in Politica romena

Monarhia salvează România ?

Pornesc de la premiza că sunt împotriva oricărei ”rememorări istorice” în ceea ce priveşte forma de guvernare şi o să explic de ce:

În primul rând, ”căutarea în trecutul recent” a formei de guvernare, demonstrează… lipsa de imaginaţie a unui popor, care disperat de falimentul actualei clase politice, nu este capabil să se gândească la altceva, adaptat timpurilor moderne, refugiindu-se în ”şabloane”, care deja şi-au demonstrat … ineficienţa. Din păcate, puţini realizează că o Mare Schimbare, nu poate veni în cadrul actualului Sistem.

Există o vorbă de duh, care spune că : „fiecare popor, are liderii pe care şi-i merită!”

Astăzi, majoritatea românilor sunt nemulţumiţi de Băsescu, ieri erau nemulţumiţi de Iliescu şi Constantinescu, iar mâine vor fi nemulţumiţi de viitorul Preşedinte, pentru că Sistemul ”programează victimele sacrificale”, ce asigură… continuitatea sa !

Dacă de Băsescu putem să ne descotorosim, datorită prevederilor constituţionale, de o familie regală nu o să putem, decât printr-o formă violentă, ceea ce este … ”un pas înapoi”. Cine ne garantează că monarhia este răspunsul la problemele actuale ? Toţi suntem revoltaţi de imixtiunea grupurilor de putere masonice, bilderbergice, etc. , dar suntem gata să ne aruncăm în braţele unei monarhii ereditare !? Cine ne garantează că nu sunt nişte ”degeneraţi” ?

Mulţi se gândesc la economiile rezultate din eliminarea urnelor, dar o soluţie mai bună poate fi alegerea de către SFATUL ŢĂRII, a unui lider expresie a acestuia, cu puteri limitate temporal şi cu prerogative strict delimitate constituţional. Am scris SFATUL ŢĂRII, pentru că nu înţeleg de ce trebuie să folosim PARLAMENT, un cuvânt străin nouă, care mă duce cu gândul la zicătoarea :„vorbă lungă, sărăcia omului”. Tot aşa, va trebui să revenim la DREGĂTORII, SFETNICI, VISTERIE, etc.

Mulţi văd în Monarhie, calea spre integrarea europeană, fără să ţină cont ca aceasta nu ne-a adus de-a lungul timpuri, decât deposedări şi aservirea la scopurile puţin ortodoxe ale unui Occident imperialist.

Domnitorul pământean Alexandru Ioan Cuza, a fost înlăturat de marile puteri ale timpului, în acest scop !

Este adevărat că monarhia a reprezentat o pagină importantă în Istoria Neamului, lăsând însă, amprente nu mereu conforme Interesului Naţional.

Aducerea unui domn străin, a reprezintat incapacitatea de Autodeterminare şi nu poate fi motiv de mândrie naţională.
A fost o manevră a Clerului Ortodox şi a partidelor politice ale vremii, deoarece îşi vedeau periclitate interesele de PUTERE.
Se susţine că numai astfel se putea menţine unitatea naţională!?
FALS!
UNITATEA NAŢIONALĂ este garantată „pe termen lung” de LIMBĂ, TRADIŢII, OBICEIURI, CULTURĂ, etc.

Nu o să pricep niciodată de ce România a renunţat fără luptă la o parte din Transilvania şi la Basarabia şi Bucovina, acţiuni ce sunt datorate Casei Regale şi Legionarilor, ce au înlăturat pe cel mai mare om politic al Neamului, care a fost Nicolae Titulescu. Acesta „avea în buzunar” Tratatul de Prietenie cu Rusia, prin care ni se recunoştea apartenenţa din veci şi pentru veci a Basarabiei !

Înlăturarea sa, a dus la ”urcarea Ţării în căruţa germană” (sângele regal apă nu se face !) şi ne-a pus în conflict cu „uriaşul cu picioare de lut”de la Răsărit, dar şi cu Franţa şi Anglia. Urmarea a fost pierdera Basarabiei, a unei părţi a Bucovinei şi a unei părţi a Transilvaniei ! Mulţi istorici, consideră că dacă la Yalta, ruşii s-ar fi prezentat ca aliaţi ai noştri, Tragedia Naţională nu s-ar fi petrecut !

Mulţi or să spună : „dacă baba avea roate, era tramvai !” , ceea ce mă face să accept că acestea sunt… supoziţii.

Regele este binevenit în sânul Neamului, în concordanţă cu Spiritul acestui popor, dar nu trebuie să cadă victimă zicalei . „i se dă un deget şi el ia toată mâna !” Mai ales că şi-a redobândit proprietăţi imense, în timp ce mulţi moşneni pământeni, încă mai luptă prin Tribunale, pentru a-şi redobândi pădurile strămoşeşti !

Observ că mulţi aderenţi sunt simpatizanţi monarhişti, aşa cum alţii sunt simpatizanţi ai legionarismului, social-democraţiei, liberalismului, etc. Cu toate astea, nu o să menajez pe nimeni, deoarece „Mişcarea DACIA”, are o altă Ideologie, Tactică şi Strategie pentru Renaşterea Neamului şi scopul nostru este acela de a aduna toate forţele responsabile, pentru că a trecut vremea diviziunilor impuse de vechiul Sistem şi trebuie să privim înainte, ci nu înapoi !

Continuă „orbecăiala” în căutarea unui Lider, în speranţa că acesta ne poate scoate din rahat, fără a se pricepe că nu liderii hotărăsc soarta unei naţii, ci … SISTEMUL !

Adică ce poate face în plus un Rege ? Puţinele monarhii rămase numai cu numele în Europa, arată că nu incid cu NIMIC, în destinul popoarelor respective, fiind numai nişte „păpuşele” manevrate de SISTEM, cu intenţia de a diviza Opinia Publică, după principiul „Dezbină şi Stăpâneşte”.

Ce ar aduce nou Monarhia în România ?

Ne-ar umple telejurnalele cu galele lor, de parcă nu ne-ar fi suficiente „păpuşelele” PD-L-iste, PNL-iste, PSD-iste, etc. !

Cine să vină rege ? Ramolitul, Duda, sau prinţesele ? Ce ştiu ăştia despre Dezvoltarea Sustenabilă, despre Economie, Agricultură, Ecologie, Educaţie, Sănătate, Politică, Istoria Neamului, etc. ? Ce CV pot prezenta ?

Chiar nu se pricepe că SISTEMUL este responsabil de catastrofa actuală nu numai în România, ci în Lume ?

Eu garantez că sunt suficiente 50 de Creiere româneşti (inclusiv) de la Los Alamos şi Silicon Valley, ca să punem România pe calea cea bună ! Am zis 50, nu unul !!!

Care Rege îl doriţi :

Acela care a înlăturat domnitorul pământean, ca să facă pe plac Imperiilor din jur ?

Acela care L-a condamnat la moarte pe EMINESCU ?

Acela care a topit Plăcuţele de la Sinaia, ca să-şi facă Peleşul, că nu avea condiţii bune la Mânăstire, aruncând în întuneric Istoria Neamului ?

Acela care l-a mazilit pe Nicolaie Titulescu, adevăratul „autor” al României interbelice, destrămând astfel sistemul de alianţe şi tratate, care nu ar fi permis Marea Tragedie a Naţiei ?

Acela care a instaurat Dictatura, sau acela care a ordonat asasinate politice ?

Acela care a lăsat în voia soartei 150.000 de oşteni cu direcţia Siberia, pentru ORDINUL VICTORIEI ?

Acela care a deposedat Moşnenii de pădurile strămoşeşti, ca să le dea cadou boierimii de extracţie fanariotă ?

Aş putea să continui, dar cred că este suficient !

Ţara nu are nevoie de Lideri, ci de o clasă conducătoare expresie a unei „alegeri de jos în sus” şi a desemnării ei pe criterii STRICT de COMPETENŢĂ şi RESPONSABILITATE, deoarece DEMOCRAŢIA unanim acceptată azi, produce o clasă politică de DELINCVENŢI, deoarece noi toţi suntem constrânşi să intrăm în majoritatea constituită din… DELINCVENŢI.

DEMOCRAŢIA a fost instaurată cu succes în România şi Aiurea, majoritatea „manelistă” impunând demni şi proprii reprezentanţi !!!

Până când nu va dispare „măcăiala partidică”, inclusă deci şi cea monarhistă, cu rol de deviere a atenţiei publice de la adevăratele probleme ale omenirii, nu vom face „ saltul înainte” !

Related Posts with Thumbnails


QR Code Business Card