Un romeno in Italia

Join Us on FACEBOOKVă invit să vă alăturaţi grupului Facebook Mişcarea DACIA, ce-şi propune un alt fel de a face politică!

Citiţi partea introductivă şi proiectul de Program, iar dacă vă place, veniţi cu noi !
O puteţi face clicând alături imaginea, sau acest link
LARGI AUTONOMII LOCALE

maggio 9th, 2016 No Comments   Posted in Politica romena

Acesta este un element esenţial al proiectului MIŞCĂRII DACIA pentru O NOUĂ LUME, izvorât din SPIRITUL ANCESTRAL al locuitorilor spaţiului carpato-dunăreano-pontic, care ne-a asigurat stabilitatea şi continuitatea.
Acest PRINCIPIU este strâns legat de alte principii privitoare la: AUTARHIE, UN NOU CONCEPT DE HABITAT, ELIMINAREA MOŞTENIRII, DESFIINŢAREA ACTUALULUI CONCEPT DE PROPRIETATE (ce este înlocuit de cele două forme: INDIVIZĂ şi INDIVIDUALĂ), GRILA DE SALARIZARE, CONDUCEREA COLECTIVĂ, MERITOCRAŢIA, ARMONIA CU NATURA, DESCREŞTEREA FERICITĂ, REFORMA JUSTIŢIEI, SUVERANITATEA NAŢIONALĂ şi mai ales, OPORTUNITĂŢI EGALE PENTRU EDUCAŢIE ŞI SĂNĂTATE.
Pentru COORDONAREA CENTRALIZATĂ, se impune un STAT PUTERNIC, NEPROPRIETAR, ci doar ADMINISTRATOR SUPREM AL INTERESULUI OBŞTESC.

A. OBŞTILE SĂTEŞTI
TRIBURILE geto-dacilor au format Uniuni în faza prestatală, ajungând la maxima extensiune în vremea lui Burebista şi au constituit forma primordială de organizare socio-economică ce era caracterizată de PROPRIETATEA INDIVIZĂ şi de LEGEA PĂMÂNTULUI.
După slăbirea/desfiinţarea/deturnarea formelor prestatale geto-dace, determinată de cucerirea romană şi invazia migratorilor astfel favorizată, populaţia autohtonă s-a grupat în ceea ce vor fi cunoscute ca OBŞTI SĂTEŞTI, pe modelul TRIBURILOR, ce au stat la baza formării prin comasare, a statelor feudale şi au existat ca atare, rezistând presiunilor feudalilor până la începutul secolului al XIX-lea, când începe „demontarea” SISTEMULUI OBŞTESC prin contribuţia decisivă a unei clase conducătoare hrăpăreţe şi de cele mai multe ori, alogene.
Aşa cum am menţionat, OBŞTEA SĂTEASCĂ era bazată pe PROPRIETATEA INDIVIZĂ asupra întregului său teritoriu şi pe PROPRIETATEA INDIVIDUALĂ asupra propriei gospodării, ambele NEÎNSTRĂINABILE.
Administrarea obştei se făcea în conformitate cu LEGEA PĂMÂNTULUI, cunoscută mai târziu ca LEGEA VALAHĂ şi era atribuţia SFATULUI BĂTRÂNILOR/ MOŞILOR / BUNILOR / ÎNŢELEPŢILOR, care desemna periodic şi un LIDER REPREZENTATIV, în persoana CNEAZULUI/JUDELUI, care asigura raportul cu celelalte obşti, sau ulterior, cu statul.
OBŞTILE asigurau propriilor locuitori tot necesarul existenţei, în modalitatea etică ce rezulta din CONDUCEREA COLECTIVĂ şi participau la DIVIZIUNEA MUNCII şi la APĂRAREA COMUNĂ în cadrul statelor de apartenenţă.

B. COMUNITATEA / ŞCOALA PITAGOREICĂ
MIŞCAREA DACIA se inspiră masiv pentru proiectul său, şi de la COMUNITATEA PITAGOREICĂ, ce avea caracteristici asemănătoare cu cele ale comunităţilor geto-dace (vezi Agatârşii) din sec.VI-V î.C. (nu aveau sclavi, proprietatea era indiviză, copii erau crescuţi în comun, femeile erau egale bărbatului fără legături familiare, cântau slujbele religioase, practicau Culturi Solare, samd.) Trebuie să ţinem cont de afirmaţia marelui filosof iluminat, care spunea că „la geţi, nu trebuie să te duci să-i înveţi, ci pentru a învăţa”. De menţionat este şi legătura dintre ZAMOLXE şi PITAGORA, ce nu putea fi de SCLAV-STĂPÂN, deoarece în comunitatea filosofului nu existau sclavi. Apoi, după Herodot, Zamolxe ar fi trăit cu mult înaintea lui Pitagora. Locul de baştină al lui Pitagora era insula SAMOS, în plin areal proto-tracic, unde se divinizau ZEITĂŢI TRACICE precum ORFEU, DIONIS, PERSEFONA, etc. şi de unde filosoful a plecat/fugit spre MAGNA GRECIA din sudul peninsulei italice (Crotona 530 î.C.), unde a fondat COMUNITATEA/ŞCOALA PITAGOREICĂ, cu puternic caracter spiritual şi etic.

C. FALANSTERUL
COMUNITATEA PITAGOREICĂ a constituit un model şi pentru FALANSTERELE ideate de CHARLES FOURIER la începutul sec. al XIX-lea, concepute ca MODEL URBAN, în condiţiile declanşării REVOLUŢIEI INDUSTRIALE. În această formă de organizare socio-economică, se practica cu largă anticipaţie, ziua de muncă de 8 ore, salarizare echitabilă, egalitatea femeii cu bărbatul, dreptul egal la instrucţie şi la învăţământ, condiţii civilizate la locul de muncă etc. O poziţie ce este împărtăşită de MIŞCAREA DACIA, era aceea a lui LA BABEUF, care susţinea că „proprietatea privată trebuie „suprimată”, iar creaţiile mâinii şi creierului uman trebuie socializate pentru a curma suferinţa.”
Trebuie menţionat aici FALANSTERUL DE LA SCĂIENI-PRAHOVA, existent între 1835 şi 1836 (al doilea în ordine temporală după cel de la Conde-sur-Vesgres – 1833-1835), din iniţiativa lui TEODOR DIAMANT, la întoarcerea de la studiile de matematică la Munchen și la Paris, unde a fost discipolul lui Charles Fourier. În 1833 la SCĂIENI, au fost eliberaţi din ROBIE/SCLAVIE primii ţigani, înainte de reglementarea din 1855-1856 a lui Barbu Ştirbei.

D. VENUS PROJECT
Jacque Fresco a pus bazele PROIECTULUI VENUS, care se poate aplica la nivel de COMUNITATE, extins rapid la nivel NAŢIONAL, iar în momentul mondializării NOII PARADIGME SOCIO-ECONOMICE, şi la nivel GLOBAL.

Din SINTEZA acestor 4 MODELE şi ţinând cont de actualele CONJUNCTURI şi de cele previzibile pentru viitorul apropiat, MIŞCAREA DACIA proiectează O NOUĂ LUME, în care Naţiunea să fie alcătuită din COMUNITĂŢI CU LARGI AUTONOMII, cu diverse OCUPAŢII DE BAZĂ, care să fie COORDONATE / INTERCONECTATE de către un STAT PUTERNIC, singurul în măsură să asigure o REDISTRIBUIRE ETICĂ A RESURSELOR, condus MERITOCRATIC, punând pe primul loc RAŢIUNEA şi VALORIFICAREA MAXIMĂ A POTENŢIALULUI CREATOR AL CETĂŢENILOR.
Acest PROIECT are un caracter PLASTIC, putând şi trebuind să fie ACTUALIZAT permanent, în funcţie de CONJUNCTURILE VARIABILE şi implică o adevărată REVOLUŢIE în toate domeniile de activitate, inclusiv în recalificarea şi redistribuirea populaţiei în teritoriu, precum şi la nivel de TACTICI ŞI STRATEGII NAŢIONALE.
ROMÂNIA poate fi „vârful de lance” al unei NOI PARADIGME SOCIO-ECONOMICE!
Ω NOUĂ LUME ESTE POSIBILĂ!bunicul

DACISMUL… MIŞCĂRII DACIA

maggio 5th, 2016 No Comments   Posted in Attualità

 

Cei mai mulţi aderenţi la MIŞCAREA DACIA trăiesc cu impresia că noi am face parte din categoria DACIŞTILOR, DACOMANILOR, DACOPAŢILOR, DACOLOGILOR, etc., ceea ce este greşit!
Noi ne numim MIŞCAREA DACIA, ci nu MIŞCAREA DACILOR!
Voci autorizate, ne reproşează chiar că ar trebui să ne raportăm la GEŢI, ci nu la DACI şi au dreptate în felul lor, deşi, repet, nu POPULAŢIA reprezintă INTERESUL nostru, ci SPIRITUL… TERITORIUL… STATUL!!!
Iată pe scurt, câteva motive pentru care ne numim MIŞCAREA DACIA şi câteva consideraţii despre DACISM:

1. DACIA, este numele statului INDEPENDENT şi SUVERAN, slăbit, cucerit şi destrămat de către IMPERIUL ROMAN, acum aproape 2000 de ani.
A fost ultima formă statală ce a avut acest STATUT, iar noi „tânjim” să REDEVENIM astfel, după 2000 de ani de SCLAVIE!
MIŞCAREA DACIA proiectează un STAT PUTERNIC, INDEPENDENT ŞI SUVERAN în arealul carpato-dunăreano-pontic, în care să se afirme O NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ, aşa cum nimeni nu a mai proiectat pe la noi, dar care are PUNCTE DE REFERINŢĂ IMPORTANTE la alţii „mai deştepţi ca noi”, ce pot fi identificaţi din materialele noastre de SUSŢINERE IDEOLOGICĂ.
Această NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ nu va păstra NIMIC din actuala, ba chiar va avea diverse „elemente” din TRECUTUL nostru, aşa cum oricine va putea constata din PRINCIPIILE şi OBIECTIVELE MIŞCĂRII DACIA!?
Iată o primă justificare a numelui mişcării!

2. MIŞCAREA DACIA respinge categoric IUDEO-CREŞTINISMUL şi în mod special, teoria potrivit căreia DACII AR FI FOST CREŞTINI, ÎNAINTE DE CRISTOS, cum afirmă diverşi IGNORANŢI „DACI CREŞTINI”!?
DOVEZI ale faptului că ne tragem dintr-o populaţie ce avea un CULT SOLAR, GNOSTIC, sunt, şi nu o să stau aici să rememorez! Deci, mai degrabă invităm pe toată lumea, inclusiv PRELAŢII BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, să redescopere ZAMOLXIANISMUL, strâns integrat cu MITRAISMUL şi alte CULTURI SOLARE şi GNOSTICE!
Fără îndoială că TRADIŢIILE POPULARE sunt in majoritate precrestine. Asadar sarbatoarea crestina a fost cea care s-a suprapus peste traditiile populare, si nu invers. Că ne/le place sau nu, ele fac parte din bagajul identitar al poporului roman.
IUDEO-CREŞTINISMUL este o „făcătură” a unuia pe nume PAUL, fost GNOSTIC, ce a creat o nouă RELIGIE cu scopul de a demola puterea IMPERIULUI ROMAN, ceea ce i-a şi reuşit!
IUDEO-CREŞTINISMUL este un „amestec mecanic” al IUDAISMULUI cu MITRAISMUL, acesta din urmă fiind COPIAT ÎN FORMĂ, DAR ANIHILAT ÎN FOND!… a rămas o RELIGIE ABRAHAMICĂ, MATERIALISTĂ, suport al unei PARADIGME MASTER-SLAVE, la fel ca IUDAISMUL şi ISLAMUL de mai târziu. Toate trei RELIGII MAJORE au deci un FOND SEMITIC., ABRAHAM fiind prezent în toate trei, cu celebrul şi de neînţeles (pentru oamenii normali) îndemn de a-şi demonstra CREDINŢA către „DUMNEZEUL DIN AFARA INFINITULUI”, prin uciderea propriului fiu!?!? Nemernicul de SATANA, ar fi încercat să salveze progenitura, dar a fost „gonit cu pietre” de trei ori!?
Se impune o meditaţie serioasă asupra întrebării:
CINE a fost BUN şi cine a fost RĂU?
Voi în locul lui ABRAHAM, ce aţi fi făcut???
În funcţie de răspuns, pretind că pot afirma cu certitudine cine e IDIOT şi cine NU!
Apoi, meditaţi şi asupra PĂCATULUI PRIMORDIAL şi decideţi dacă CUNOAŞTEREA BINELUI ŞI RĂULUI este cu adevărat un PĂCAT!? Acum, mai ţineţi cont că ŞARPELE reprezenta altceva în tradiţia PĂGÂNĂ, decât în cele trei RELIGII ABRAHAMICE!
Desigur că pentru cei care cred că trebuie SĂ CREZI ŞI SĂ NU CERCETEZI, răspunsurile sunt scontate!?
Nu avem nimic cu SEMIŢII, care pot face ce vor „acasă la ei”, dar noi afirmăm cu tărie că avem o SPIRITUALITATE EUROPEANĂ, SOLARĂ, GNOSTICĂ şi ne rezervăm DREPTUL de a ne-o redobândi!!!
Iată o a doua justificare!

3. INTERESUL nostru pentru DACISM, nu este alimentat de dorinţa de a demonstra că suntem mai breji ca alţii, ci de preocuparea noastră de a DEMITIZA tot ceea ce SISTEMUL ne bagă pe gât de 2000 de ani!… în acest caz, ISTORIA şi LINGVISTICA.
Este evident că ISTORIA ESTE SCRISĂ DE ÎNVINGĂTORI, iar noi suntem cu regularitate ÎNVINŞI de 2000 de ani, începând tocmai cu cucerirea de către IMPERIUL ROMAN.
SPĂLAREA CREIERELOR s-a concretizat în ASCUNDEREA ADEVĂRULUI ISTORIC şi înlocuirea sa cu MINCIUNA GOGONATĂ! În acelaşi context se află şi LINGVISTICA.
Astfel, ni s-a băgat în cap că am fi mai proşti ca alţii, că am fi venetici în propriul areal, că nu am avea o limbă cu rădăcini multimilenare, că am fi predestinaţi să fim SCLAVII altora, etc.
Singura acuzaţie pe care ne-o însuşim şi cu care chiar ne mândrim, este că am fost şi suntem consideraţi descendenţi din… PĂGÂNI!
MIŞCAREA DACIA nu concepe să acorde poporului nostru supercalităţi, dar nici „prostul satului” nu acceptă să fim consideraţi!? Asta se cheamă DEMNITATE NAŢIONALĂ!

4. Unul din PRINCIPIILE MIŞCĂRII DACIA este REÎNTREGIREA ŢĂRII ÎN VECHILE HOTARE, care nu ar însemna mai mult, decât RE-UNIREA celor două state româneşti.
Ce nume este mai potrivit decât DACIA???
ROMÂNIA MARE este o ţară pe care nu mai vrem s-o avem!
Nu mai vrem MONARHIE ALOGENĂ, INEGALITATE SOCIALĂ, PRIVILEGII MOŞTENITE, PARTIDISM, CAPITALISM, GLOBALIZARE, LIPSA SUVERANITĂŢII NAŢIONALE, ÎNSTRĂINAREA RESURSELOR UMANE ŞI MATERIALE, DEPENDENŢA DE MONEDE ETALON ŞI DE SISTEME FINANCIAR-BANCARE STRĂINE, INEGALITATE ÎN EDUCAŢIE ŞI SĂNĂTATE, samd!!!
Vrem o ŢARĂ NOUĂ, într-O NOUĂ LUME, bazată pe O NOUĂ PARADIGMĂ SOCIO-ECONOMICĂ!!!
Vrem DACIA!!!

5. MIŞCAREA DACIA afirmă răspicat că nu are nimic în comun cu următorele categorii:
– dacopaţii ignoranţi, care deseori au dificultăţi în a scrie româneşte, deoarece LECTURILE lor sunt egale cu zero.
– „dacii creştini”, care ignoră ISTORIA RELIGIILOR.
– dacomanii care „trăiesc pe seama geto-dacilor” neştiind să facă altceva, alimentând foamea de senzaţional a APLAU-DACILOR, vânzându-le tricouri, şi alte „mărfuri”. Vom continua să apreciem ADEVĂRATELE INFORMAŢII, dar vom combate ce este ABSURD!
„Afară cu mercanţii din Templu!”
– dacopaţii ce se consideră 100% daci, de rasă superioară altor popoare şi care mai vorbesc încă limba dacă!?
– traseiştii politici de tot felul, care au găsit în DACISM „o vacă de muls”.
– diverşii „guru” ce vând ILUZII şi SPIRITUALITATE DE DOI BANI.
Toate aceste specimene fac mai mult rău, decât bine, DACISMULUI!!!

foto2

MIŞCAREA DACIA trece într-o nouă etapă de EVOLUŢIE şi curând vom prezenta FORMA FINALĂ a PRINCIPIILOR, într-un MANIFEST ce va fi publicat.
În acest context, e necesar să explicăm DENUMIREA MIŞCĂRII şi să dezambiguizăm SCOPULUI acesteia.

Suntem DACI CREŞTINI???

aprile 8th, 2016 No Comments   Posted in Attualità

MIŞCAREA DACIA este cu adevărat ancorată în SUFLETUL STRĂMOŞILOR!!!
Păi cum să ne declarăm noi GETO-DACI CREŞTINI, când strămoşii noştri au fost ZAMOLXIENI, după cum specifică documentele vremii???
Vreţi un PROFET?
Îl avem pe ZAMOLXE! Acela care este strâns legat de primul GNOSTIC celebru: PITAGORA
Vreţi o RELIGIE?
Aveam una GNOSTICO-PANTEISTĂ, un CULT SOLAR, până ce semitul PAUL a venit la ROMA să demoleze IMPERIUL cu o religie rezultată din „amestecul mecanic” al MITRAISMULUI cu IUDAISMUL.
Toţi cei 9 împăraţii GEŢI ai IMPERIULUI ROMAN din sec.al III-lea d.C., nu erau CREŞTINI!… cum puteam să fim noi „muritorii de rând”???
Priviţi animaţia de mai jos şi veţi pricepe că noi am fost „PĂGÂNI” PÂNĂ LA VENIREA MIGRATORILOR, cărora IMPERIUL de-acum CREŞTIN, le-a dat licenţă să ne DEZNAŢIONALIZEZE şi să ne DEPOSEDEZE de pământul strămoşesc!!!
Cereţi clerului român să renunţe la RĂDĂCINILE SEMITICE ale CREŞTINISMULUI şi să se racordeze la TRADIŢIILE STRĂBUNE.
DUMNEZEUL nostru e ÎN TOT ŞI-N TOATE, INCLUSIV ÎN NOI, CI NU ÎN AFARA NOASTRĂ!
DUMNEZEUL nostru nu e al FRICII ŞI SUPUNERII, că nu degeaba se spune că strămoşii noştri se credeau NEMURITORI!?… pentru că nu aşteptau ca proştii PEDEPSE ŞI RĂSPLATĂ, ci trăgeau cu săgeţi în ARHONI.
BISERICA noastră eram NOI ÎNŞINE, ci nu o creatură absurdă aflată în afara INFINITULUI!
Chiar nu realizaţi că RELIGIA ABRAHAMICĂ ce vi s-a impus, asemenea celorlalte două, este un element de bază al SISTEMULUI SCLAVAGIST MATERIALIST???
DEŞTEPTAREA, dacă vreţi O NOUĂ LUME!
Trebuie s-o luăm de la capăt, de acolo de unde ne-a smuls OCULTA, că de 2000 de ani DORMIM!?!?
Iată mai jos DOVEZI că suntem PROSTIŢI cu bună ştiinţă, de mai bine de 2000 de ani:

„Mithraism – True Christianity?

The absurdly close parallels between Christianity and Mithraism are summarised below. Mithras was:
1) Born on 25 December.
2) Born of a virgin.
3) Born in a cave and attended by shepherds and wise men who gave him gifts.
4) The Son of God and intermediary between God and humanity.
5) Regarded as a “King” and Saviour who shed eternal blood.
6) Said to have sacrificed himself to save humanity.
7) Celibate.
8) Mithras had a Last Supper of bread and wine with his twelve companions.
9) Sunday (the day of the Sun) was his sacred day, not the Saturday Sabbath of Yahweh.
10) His followers were baptized.
11) They regarded wine as linked to the sacrificial blood.
12) They called themselves “brothers”.
13) A cross with perpendicular, equidistant arms (the “Greek” cross) was an ancient symbol of the sun. (The Knights Templar used a Greek cross as their central emblem.)
14) The followers of Mithras ate loaves of bread marked by this cross (the prototypes of “hot cross buns”).
15) The highest official grade of Mithraism was “Pater” (Father): Catholic priests are called Father.
16) There was a “Father of Fathers” (Pater Patrum), elected by the Fathers from amongst their number. He was Mithras’s earthly representative, the “vicar” of Mithras (just as the Pope is called the vicar of Christ). Another title associated with the highest grade was Pater Sacrorum (Father of the Mysteries). He wore a red cap, a red robe, had a ring of office, and carried a shepherd’s staff.
17) Mithras’s mother was given the title “Mother of God”.
18) Mithras represented an ethical system in which community and brotherhood were encouraged as a means of defeating the forces of evil.
19) Mithras was regarded as a great travelling teacher.
20) Mithras had twelve companions (equated with the twelve signs of the zodiac).
21) Mithras performed miracles such as raising the dead, casting out demons, making the blind see and the lame walk, healing the sick etc.
22) Mithras died, was buried in a tomb and rose again after three days, ascending to heaven.
23) His principal festival was celebrated every year at the spring equinox to commemorate his resurrection. The Christian Easter festival to celebrate Christ’s resurrection takes place at the same time.
24) Mithras was called “the Good Shepherd.”
25) Mithras was referred to as: “The Way, the Truth and the Light, the Redeemer, the Saviour, the Messiah.”
26) He was identified with both the Lion and the Lamb.
27) He carried the keys to the kingdom of heaven.
28) He was the god of light and truth, the god who mediated between Man and the True God.
29) One of his symbols was the sun disk and he was known as the “Light of the World”.
30) The All-Seeing Eye was a symbol chosen by Mithraists to show that nothing could be hidden from Mithras.
31) Because of its links to Persian Zoroastrianism, Mithraism was also able to incorporate Zoroastrian ideas such as heaven and hell, an apocalypse, a day of judgement, a resurrection of the dead and a second coming (where Mithras would destroy the Evil One). All of the most distinctive elements of the Christian myth can be found in the tales surrounding assorted ancient gods and demi-gods such as Osiris, Tammuz, Dionysus, Adonis, Attis, Krishna and Mithras. There is nothing new or imaginative about Christianity except for one thing. No one had previously thought of making a myth about a God into a literal truth. No one had dared to seriously suggest that a living, breathing human being was miraculously born on earth as the actual Son of God. No Greek expected to sit down and share a drink with the real Dionysus. No Roman thought he would bump into Mithras in the forum. When Roman emperors declared themselves gods, no one took it seriously. They were very powerful people, but manifestly not divine. In fact they were
usually insane and deemed in need of assassination. It was Paul’s melding of Messianic Judaism with the traditional pagan religions that was an
astonishing, and disastrous, innovation. Paul never met Jesus and didn’t bother to see Jesus’ apostles before starting his own mission to convert the world. His radical, strange and mystical version of Christianity had virtually nothing in common with anything Jesus said. In all probability, Paul knew
next to nothing about the man Jesus or his companions or what Jesus said and taught. Nothing had been written down at that time, Paul hadn’t met any eyewitnesses, so he was getting all of his information via hearsay, gossip and the drunken exaggeration of travellers’ tales. But he didn’t need
anything else, and he certainly didn’t need the truth. All he was doing was preaching Mithraism, with a Messianic Jew playing the part of Mithras. Simple. Most people who had known Jesus had no idea what planet Paul was on. What he claimed Jesus said bore no resemblance to what he
actually said. Paul’s epistles are the oldest part of the New Testament, written around 50 AD while the gospels were written around 70-100 AD. Paul’s famous letters received little or no acceptance by the early church. The Apostles never mentioned Paul in their writings. There is no doubt they regarded him as a strange pagan trying to distort Jesus’ message. Paul’s so-called fanatical Judaism is a complete fabrication. This was the man who couldn’t wait to announce the end of Mosaic Law and all the customs of Judaism. No one was better suited to appeal to Gentiles than Paul because, to all intents and purposes, he was a Gentile.
Paul’s version of Christianity succeeded largely because the other factions, based in Jerusalem, were effectively wiped out when Titus destroyed Jerusalem in 70 CE, following a Jewish insurrection against the Roman occupation. Paul’s Christians were based in many places outside Palestine, hence survived the destruction wrought by the Romans.
As soon as Christianity became the state religion of the Roman Empire, the Christians set about destroying the temples of Mithras, often building churches on the sites. Paul, who hoped that Christianity and Mithraism would merge and sweep across the world would have been horrified.
His new religion had gone catastrophically wrong.

Conclusion
Christianity is nothing but a bastardised version of Mithraism; Paul’s grotesque blend of Judaism and Mithraism. None of it makes any sense because Judaism and Mithraism have nothing in common, just as Judaism and Akhenaten’s Atenism had nothing in common. Atenism (symbolised
by the sun disk) and Mithraism, however, did have a great deal in common.
Imagine a world without Christianity, Judaism and Islam. Can any sane person doubt that the world would instantly be an enormously better place? These Abrahamic religions were (and are) the main vehicles of Satanism. They are perversions of the pagan religions of light: they are how the
Demiurge managed to bring his darkness into the heart of religion.”

http://https://www.facebook.com/imperiumromanum753/videos/1180280958649689/

Altfel, despre ILLUMINATI şi NWO!?!?

ottobre 15th, 2015 No Comments   Posted in Attualità

Viral pe Net:

„Before long, people are claiming that the Illuminati are lizards from another
dimension who dress up in zip-up human costumes or use elaborate shape-shifting technology
whereby their true form can be glimpsed only at certain transitional points. This is where conspiracy
theories merge with science fiction and fantasy. Most of this way of thinking originates in the work
of the founder of Scientology, science fiction writer Ron L Hubbard.
The Illuminati have engaged in many conspiracies over the millennia, but the vast majority have
failed. The Illuminati are up against conspirators who are enormously more powerful. On rare
occasions, they have managed to infiltrate the secret councils of the Old World Order, and it is from
these episodes that they have built up their knowledge of the OWO’s modus operandi. But they
currently have no one in the inside. By the same token, on a couple of occasions the enemy has
infiltrated the Illuminati, although no infiltrator has ever gained access to the highest level. Even
members of the Illuminati virtually never come into direct contact with the ruling council of the
Illuminati.
Many of the people who condemn the Illuminati are wealthy, right-wing, pro-monarchy fascists
who, to this day, are disgusted by the French Revolution and loathe the Illuminati-inspired slogan of
the revolutionaries: freedom, equality and brotherhood. If you think that King Louis XVI of France
was a great and noble man and that aristocratic families and rich elites should run the world then
you should line up against the Illuminati. If, on the other hand, you think that every person should
be given a fair chance and should go as far in society as their talents warrant regardless of the
wealth, status and social connections of their parents, and that there should be no masters and no
slaves then you should support the Illuminati.
Yes, we seek to establish a New World Order. Yes, we seek to overthrow tyrants. Yes, we want to
smash networks of privilege. Yes, we seek to abolish diabolical religions such as Christianity. That
has always been the mission of the Illuminati. Do you think that aspiration is evil? The Illuminati’s
enemies are the evil ones, the ones conspiring against the people. The Illuminati seek to liberate the
downtrodden and oppressed. Anyone who does not share that aspiration is an enemy of the people.
Those who speak out against the New World Order and the Illuminati are the poodles of the
privileged elites. The establishment of a New World Order is a dialectical certainty. Freedom will
triumph in the end. The elites are doomed. These are their twilight days. It is time for the ordinary
people to step into the sunlight. The Old World Order is the axis of evil. In particular, the ruling
class of America and Britain are those who must be pushed aside if the people are ever to be free.”

SPEDIRE WEB


Tags:

VW, BMW, Audi, ne-au „păcălit”???

settembre 27th, 2015 No Comments   Posted in Attualità

Se face atâta caz de „păcăleala” trasă lumii de VW, Audi, BMW, când de fapt REALITATEA este alta!?
Utilizarea MOTORINEI pentru mijloacele de transport, a fost „indusă” de SUA pentru restul lumii, în principal pentru Europa, cunoscându-se din principiu că aceasta este un combustibil poluant. În SUA, autovehiculele erau până nu demult exclusiv pe BENZINĂ, care are un impact minor asupra AMBIENTULUI. Totuşi, din prelucrarea ŢIŢEIULUI rezulta un reziduu, care trebuia valorificat, aşa că a fost impusă „restului lumii” folosirea acestei FRACŢIUNI DE DISTILARE.
STRATEGIA  ENERGETICĂ A SUA s-a schimbat în ultima vreme, un semnal fiind ACHIZIŢIONAREA FIAT de către CHRYSLER, având ca scop „FURTUL TEHNOLOGIEI DIESEL (şi nu numai) A CASEI AUTOMOBILISTICE ITALIENE”, pe fondul CRIZEI determinate de EPUIZABILITATEA REZERVELOR PETROLIERE GLOBALE.
DEZASTRUL AMBIENTAL produs de „stoarcerea”  rezervelor petroliere mai ales prin FRACTURAREA HIDRAULICĂ A ŞISTURILOR BITUMINOASE, nu mai putea fi ascunsă opiniei publice de către MAGNAŢII PETRODOLARILOR!!!

12032933_1017317521621488_3780885166541871687_n

În al doilea rând, MINCIUNA este o cerinţă a celor care vor PROFIT, aşa că nu trebuie să ne mirăm prea tare!?
În al treilea rând, GERMANIA  a pierdut WW2 şi se pare că a uitat cine a câştigat!?… aşa că ăia i-au „garnisit” EMIGRAŢIA SĂLBATICĂ provocată cu bună ştiinţă, cu această „cireaşă”!?
În al patrulea rând, cineva a descoperit că UREEA, care ne duce cu gândul spre URINĂ, poate reprezenta o altă sursă de PROFIT, sub numele de AdBlue.
În felul ăsta vom avea ceva asemănător cu înlocuirea plumbului din benzină cu MTBE, ETBE, TAME, etc.!?!?… ca să avem CHEMTRAILS şi la sol, nu numai în aer!?
În al cincelea rând, nu numai nemţii produc autovehicule cu tehnologii vechi de zeci de ani!?
În al şaselea rând, prea aveau unii BMW în curte, ca şi WC-ul!?
etc.

Related Posts with Thumbnails

SPEDIRE WEB


QR Code Business Card